...

... Laster inn ...

Enkelt og trygt

Kjøpsbekreftelse

Kjøpsbekreftelse

Når kjøpsbekreftelsen er signert er du som kunde sikret den aktuelle hytta og tomta.

10 % av tomteverdi innbetales til klientkonto hos Megleroppgjøret AS. Megleroppgjøret sørger for overskjøting av tomt så snart kontrakt og oppgjør for tomt er klart. Kjøpsbekreftelse inngås ofte på visning eller den kan sendes på e-post eller som et bilde i etterkant. 

Kontrakt & byggemøte

Kontrakt & byggemøte

Kontrakts- og byggemøte gjennomføres med entreprenør for hytta. 

Dere går da spesifikt igjennom alle detaljer og foretar de valg som er aktuelle for deres hyttetype. Det benyttes en norsk standard kontrakt (byggblankett 3425). Vi samarbeider med entreprenørene Fossheim Bygg AS og Smarte Hytter AS.

180 dagers bygging

180 dagers bygging

Det kontraktfestes at hytta er klar for overtakelse senest 180 dager etter at byggegropa er klargjort på tomta og kontrakt med vedlegg er signert.

Entreprenøren innehar de nødvendige forsikringer og stiller 10 % bankgaranti i byggeperioden. Dette er en ekstra betryggelse for at hytta blir bygget som avtalt. Det er Bustadoppføringsloven som er gjeldende for byggingen av hytta. Det blir fakturert i takt med framdrift i byggingen. Byggeleder styrer alt i byggeperioden slik at dere som kunde ikke trenger å tenke på noe i denne perioden. 

Overtakelse

Overtakelse

Når hytta er klar får dere nøklene i hånda. Dere vil også motta ferdigattest fra kommunen som er nødvendig for å kunne ta hytta i bruk. 

På selve overtakelsen går dere nøye igjennom hytta sammen med entreprenøren. Dette gjøres for å kvalitetssikre at hytta er i henhold til avtale. Overtakelsesprotokoll signeres. Det stilles 5 % bankgaranti i 5 år etter overtakelsen. Dette er en ekstra betryggelse mot eventuelle feil eller mangler.

1 års befaring

1 års befaring

Ett år etter overtakelse kan begge parter kalle inn til en befaring av hytta for å sjekke at hytta er som den skal være.   

Bankgarantien på 5 % vil fremdeles gjelde i ytterligere fire år. Dette er en ekstra betryggelse mot eventuelle feil eller mangler.