...

... Laster inn ...

180 dagers bygging

180 dagers bygging

Det kontraktfestes at hytta er klar for overtakelse senest 180 dager etter at byggegropa er klargjort på tomta og kontrakt med vedlegg er signert.

Entreprenøren innehar de nødvendige forsikringer og stiller 10 % bankgaranti i byggeperioden. Dette er en ekstra betryggelse for at hytta blir bygget som avtalt. Det er Bustadoppføringsloven som er gjeldende for byggingen av hytta. Det blir fakturert i takt med framdrift i byggingen. Byggeleder styrer alt i byggeperioden slik at dere som kunde ikke trenger å tenke på noe i denne perioden.